2021 Öncesi Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler (Arşiv)

15 Haziran 2021

SHURA, Avrupa Kalkınma Günleri’ne katıldı. Avrupa Komisyonu tarafından 15 yıldır düzenlenen EDD forumu, Avrupa’da uluslararası işbirliği ve kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlıyor. 15 Haziran Salı günü 11.45-13.00 saatleri arasında gerçekleşen forumun gündeminde bu yıl, yeşil mutabakat ve sürdürülebilir ekonomi var. Forum kapsamında, SHURA ve GIZ’in desteğiyle, düzenlenecek “Sınır tanımayan yeşil anlaşma: Plastiğe karşı küresel döngüsel ekonomi çözümleri” başlıklı oturumda, küresel kimya ve petrokimya sektörü için sıfır emisyon hedefi de dahil olmak üzere “Sürdürülebilir üretim: İş modellerinde, tasarım ve üretimde yenilik” konulu tartışmalar yer aldı.

8 Haziran 2021

SHURA, Enerji Verimli Ekonomi için Avrupa Konseyi tarafından 7-11 Haziran tarihlerinde düzenlenen Enerji Verimliliği dijital etkinliğine katıldı. SHURA Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı, 8 Haziran 14.30-16.00 arasında gerçekleşen “Enerji verimliliği politikalarında uluslararası perspektifler” panelinde “Türkiye’nin elektrik sistemi dönüşümünü hızlandırmak için enerji verimliliği yükümlülüklerinin rolü” üzerine bir sunum yaptı.

4 Haziran 2021

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 4 Haziran 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti. Türkiye’nin Net Karbon Sıfır Yol haritası etkinliğine SHURA Enerji Analisti Yael Taranto konuşmacı olarak katıldı.  Ülkemizin enerji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşlarından öne çıkan isimlerinin görüşleriyle destek verdiği panel, interaktif olarak gerçekleşti.

3 Haziran 2021

SHURA Direktör Vekili/Araştırma Koordinatörü Hasan Aksoy, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Alman Enerji Ajansı, DENA tarafından düzenlenen “Yeşil Hidrojen” konulu ekonomi toplantısına katıldı. 3 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin yeşil hidrojen üretim ve ihracat potansiyeli değerlendirildi.

2 Haziran 2021

SHURA, 3. Türk-Alman Enerji Forumu’na katıldı. 2 Haziran, 11:00 – 13:30 saatleri arasında düzenlenen, SHURA Direktör Vekili/Araştırma Koordinatörü Hasan Aksoy’un konuşmacı olarak yer aldığı Uzman Forumu’nda Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları konuşuldu.

27 Mayıs 2021

SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın,  Avrupa Birliği finansmanı ile fonlanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile yürütülen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz 2 Projesi kapanış konferansına panelist olarak katıldı. “Enerji Dönüşümü” oturumu 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:20’de gerçekleşti.

27 Mayıs 2021

2030 yılında Türkiye, elektrik üretiminde %30 rüzgâr ve güneş enerjisi payıyla elektrik sistemini güçlü, güvenilir ve esnek bir hale getirebilir. SHURA’nın “Rüzgar ve güneşin şebekeye entegrasyonu için sektör eşleştirme” raporu bu dönüşümü hızlandırmada önemli rol üstelenecek talep tarafı katılımını harekete geçirmenin sistem için faydalarını ele almaktadır. Raporumuzun sonuçlarını sektör uzmanlarıyla konuştuğumuz online etkinliğimiz 27 Mayıs Perşembe günü 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşti.

20-21 Mayıs 2021

SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, TAGEM ve UNIDO tarafından yürütülen “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi” tarafından desteklenen ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “3rd Bioenergy Studies Symposium” unda konuşmacı olarak yer aldı.

18 Mayıs 2021

SHURA yeni raporunu açıkladı! “Dağıtık Üretimin Şebeke ve Piyasa Entegrasyonu” raporu, Türkiye’nin sahip olduğu güneş ve diğer dağıtık enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun enerji dönüşümü için sunduğu fırsatları değerlendirerek kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar için öncelik alanlarını belirlemektedir. Raporun çıktıları 18 Mayıs 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilen webinar ve online panel ile duyuruldu! Etkinliği izlemek için tıklayınız.

6 Mayıs 2021

SHURA, Bikent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi’nin desteği ile yürüttüğü “Türkiye’nin yeşil hidrojen üretim ve ihracat potansiyeli üzerine tekno-ekonomik çalışma” projesi kapsamında “Hidrojen Çalıştayı” düzenledi. Proje, Türkiye hidrojen pazarının gelişim potansiyelini değerlendirmeyi, hidrojen üretimi için uygun alanları belirlemeyi, Türkiye’de hidrojen ve türevlerinin yakın ve orta vadede ihracat potansiyelini irdelemeyi amaçlıyor. 6 Mayıs 2021 günü 15:00-17:00 saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleşen çalıştayda projenin ara sonuçları sunuldu, paydaşlardan geri bildirim alındı ve raporun öneriler kısmı için görüş toplandı.

5 Mayıs 2021

TEGV ve BofA (Bank of America) ortaklığıyla Y.O.D.A. (Youth Online Design Academy) Programı kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri webinar serilerine konuk olduk. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın’ın katılımıyla gerçekleşen “Temiz Enerji” webinarı 5 Mayıs 2021 Saat: 18.00’de gerçekleşti!

3 Mayıs 2021

SHURA, MEDEF International ve Invest in Turkey tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Hidrojen Perspektifleri” etkinliğine katıldı. SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” hakkında bilgi paylaştı. Etkinlik 3 Mayıs saat 12.00’de online düzenlendi.

22 Nisan 2021

SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, 22 Nisan (Dünya Günü) saat 17:00-19:30 arasında düzenlenen “COP26 İklim Değişikliği Farkındalığı ve Teknoloji Çözümleri” kapanış etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı. Hello Tomorrow Türkiye ve British Council işbirliğiyle gerçekleşen proje, 18-35 yaş arasındaki gençlerin iklim değişikliği ve çevre sorunları hakkında doğru kaynaklardan bilinçlendirilmesini amaçlamıştır.

13 Nisan 2021

SHURA Enerji Analisti Yael Taranto, 13 Nisan 2021 Salı günü online geçekleşen ODTÜ Enerji Komisyonu etkinliğinde saat 20.00-22.00 arasında “Türkiye’de fosil elektrik üretimi, ısıtma ve karayolu taşımacılığında fosil yakıt kullanımının dışsal maliyeti ” konulu bir sunum yaptı.

13 Nisan 2021

SHURA Enerji Analisti Ahmet Acar, Enerji Kentleri Birliği tarafından organize edilen eğitim programı kapsamında belediyelerde görev yapan teknik personele “Enerji Dönüşümünde Yerel Yönetimlerin Rolü” konulu bir sunum yaptı. Eğitim programı 13 Nisan 2021 Salı saat 14.00’te webinar formatında gerçekleşti.

7 Nisan 2021

SHURA, sürdürülebilir iş liderleri ve profesyonelleri için önemli bir buluşma platformu olan Sürdürülebilir İş Zirvesi: Yeşil İş 2021’e katıldı. Konuşmacılar arasında yer alan SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, 7 Nisan 14.15-15.00 saatleri arasında online gerçekleşen “İklim Değişikliği ve Enerji Stratejilerini Uyumlaştırmak” konulu oturumda paylaşımlarda bulundu. Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

23 Mart 2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Bilkent Enerji Politikaları Merkezi ile birlikte Türkiye’nin hidrojen stratejisini değerlendirdi. “Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları” raporunun detayları, 23 Mart Salı günü, 17.00-19.00 saatleri arasında Bilkent Enerji Politikaları Merkezi Youtube hesabından canlı yapılan yayınla duyuruldu. Raporun kısa sunumunun yapıldığı etkinlikte Türkiye’de bu alanda atılacak adımlar sektör uzmanlarıyla tartışıldı, dünyadan örneklerle öneriler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca online anket ile katılımcıların görüşleri alındı.

12 Mart 2021

SHURA Enerji Analistleri, Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)’in Proje Uygulama Komitesi Toplantısı’na katıldı. SHURA Analistleri Ahmet Acar ve Ayşe Ceren Sarı “Enerji Sektöründe Yetişkin Eğitimi” ve “Türkiye Enerji Sektörüne Genel Bakış” eğitimini gerçekleştirdi. Etkinlik 12 Mart tarihinde 10:00 – 16:00 saatleri arasında düzenlendi.

9 Mart 2021

SHURA Enerji Analisti Hasan Aksoy, 9 Mart tarihinde ODTÜ Enerji Komisyonu etkinliğinde saat 20.00-22.00 arasında “2030 yılına doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi” konulu bir sunum yaptı.

8 Mart 2021

SHURA Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı, Enerji Verimliliği Derneği’nin HASAT Projesi altındaki Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Çalışması kapsamında düzenlediği arama toplantısında enerjinin verimli kullanılabilmesi için enerji tedarik ve dağıtım şirketleri tarafından son kullanıcı tarafında yapılabilecek uygulamaları anlattı. 8 Mart Pazartesi, 14.00- 16.30 arasında gerçekleşen “Tüketici Tarafı Enerji Verimliliği İyi Uygulama Örnekleri” sunumunu izlemek için tıklayınız.

2 Mart 2021

SHURA Enerji Analisti Hasan Aksoy , “Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği” Yıldız Teknik Üniversitesi 17. RLC Günleri’ne katıldı. Aksoy, 2 Mart Salı günü saat 13.15 – 14.15 saatleri arasında düzenlenen ve online yayınlanan Yenilenebilir Enerji Paneli’nde konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliği izlemek için tıklayınız.

4 Şubat 2021

Türkiye elektrik sistemi dönüşümünde enerji verimliliğini kapsamlı şekilde inceleyen SHURA, verimlilikte piyasa temelli politika mekanizması araçlarının rolünü ek bir raporda değerlendirdi. Türkiye’de “Enerji Verimliliği Çözümü: Piyasa Temelli Politika Mekanizması Araçları” raporunun tanıtımını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden değerli panelistlerin katılımıyla, 4 Şubat 2021 tarihinde online düzenlenen etkinlikle yaptı.

27-29 Ocak 2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman 27-29 Ocak 2021 tarihlerinde online düzenlenen Turkey Energy Forum 2021 etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldi. Hakman, COVID-19 sonrası Türkiye ekonomisini ve enerji sektörünü değerlendirdi.

20-21 Ocak 2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, 20-21 Ocak 2021 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleşen Renpower Turkey Investors 2021 etkinliği kapsamında düzenlenen “Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Altyapı Yatırımcıları Konferansı”na konuşmacı olarak katıldı.

7-9 Ocak 2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Yael Taranto, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 7-9 Ocak tarihlerinde online düzenlenen Enerji Haftası’na katıldı. Taranto, etkinlik kapsamında, 9 Ocak’ta “Enerji Verimliliği Finansmanı” konulu bir sunum yaptı.

6 Ocak 2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından düzenlenen “Güneş Zirvesi”ne katıldı. 6 Ocak 2021 Çarşamba günü online yapılan zirvede YEKA GES 3, Enerji Kanunu değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Çatı uygulamalarındaki fırsatlar konuşuldu.

13 Ekim 2020

SHURA Enerji Dönüșümü Merkezi Türkiye’nin enerji verimliliği potansiyelini 2030 yılına kadar inceleyen yeni raporunu açıkladı. “Türkiye’nin Elektrik Sistemi Dönüșümünde Enerji Verimliliğinin Rolü: Enerji Verimliliğini Hızla Artırmak için Yeni İș Modellerini Hayata Geçirmek” raporumuz, enerji verimliliği alanındaki teknoloji ve çözümlerin yanı sıra Türkiye’de bu alanda yapılabilecek yatırımlarla ilgili önerileri ve bu yatırımların sağlayacağı faydaları anlatıyor. 13 Ekim 15.00-16.30 arasında geçekleşen etkinliğimiz, SHURA Web Sitemizden, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube’dan eş zamanlı olarak canlı yayınlandı.

29-30 Eylül 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, online olarak gerçekleştirilen Black Sea Energy Week’te moderatör ve konuşmacı olarak yer aldı. Programa ulaşmak için lütfen tıklayınız.

24 Eylül 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Analisti Ahmet Acar Zero Build Turkey Forumu’nda ”Binalarda enerji performansının geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar” konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Online gerçekleştirilen forumun programına ulaşmak için tıklayınız.

17 Eylül 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, Invest in Turkey Forumu’nda ”Kovid-19 sonrasında Türkiye enerji sektörünü 2021’de neler bekliyor?” konulu oturumda moderatör olarak yer aldı. Online gerçekleştirilecek forumun programına ulaşmak için tıklayınız.

25 Ağustos 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin düzenlediği, “Türkiye’de temiz hidrojen teknolojilerinin bugünü ve geleceği” konulu Ulusal Hidrojen Web Paneline katılım sağladı. Program için tıklayınız.

28 Temmuz 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, Dünya Enerji Konseyi Türkiye tarafından düzenlenen DEK Atölye kapsamında “COVID-19 Pandemi Sürecinin Çevre Üzerine Etkileri” konulu e-söyleşiye katıldı. E-söyleşide konuyla ilgili sunum yapan Saygın katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

05 Haziran 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Hidrojen Teknolojileri Derneği’nin düzenlediği toplantıya katılım sağladı. Program için tıklayınız.

03 Haziran 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın “Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC Çözümleri” başlıklı TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı.

02 Haziran 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Kadir Has Üniversitesi “Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi” nin organize ettiği “Online energy Talks-6” ya konuşmacı olarak katıldı.

28 Mayıs 2020

SHURA, Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin ile birlikte Murat Aksoy’un moderatörlüğünde “Korona Döneminde İklim Değişikliği ve Enerji Dönüşümü” konulu “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” program serisine katıldı.

26 Mayıs 2020

SHURA, 15:15-16:30 saatleri arasında EDİDER tarafından düzenlenen ve enerji sektörünün ilk sanal forumu olan “Dijital Enerji Forumu 2020” de, “Sürdürülebilir Gelecek” panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

18 Mayıs 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın IPM’nin düzenlediği “Salgın ve Toplum” webinar serisine 18 Mayıs 2020 tarihinde konuşmacı olarak katıldı. Videoya buradan ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın, 21 Nisan 2020’de “The 1st World CleanTech Week eConvention” etkinliğinde Stanford Universitesinden Marc Jacobson’ın moderatörlüğündeki “Smart Energy Systems” online panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

13 Mart 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın, Solar İstanbul kapsamında Güneş Enerjisi Fuarı’na katılarak kamu, yeni politika modelleri, enerjisini üreten tesisler ve mevzuatta çatıyla ilgili yaşanan sorunlar konularında konuştu.

06 Şubat 2020

SHURA Enerji Merkezi direktörü Değer Saygın, EPDK destekli “Enerjim Her Yerde” ELDER projesi için 6 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

05 Şubat 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın, 5 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Enerji Zirvesi (TEZ) tarafından Ankara’da düzenlenen  Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

04 Şubat 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 4 Şubat 2020 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ’ta bir sonraki raporunun “2030 yılına doğru, Türkiye optimum elektrik üretim kapasitesi” taslak sonuçları hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

24 Ocak 2020

SHURA , 24 Ocak Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi’nde Enerji Verimliliği Çalıştayı düzenledi.

 21 Ocak 2020

21 Ocak tarihinde, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın, yeni yayınlanan “Türkiye Ulaştırma  Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri” raporu hakkında EBRD’ye webex sunumu gerçekleştirdi.

17 Ocak 2020

SHURA’dan Ayşe Ceren Sarı 17 Ocak Cuma günü Dünya Enerji Konseyi Türkiye tarafından organize edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği, Yeni Enerjiler ve Enerji Dönüşümü” konulu DEK konuşmasına ve İstanbul Sanayi Odası tarafından organize edilen Enerji Verimliliği Ödülleri törenine katıldı.

17 Ocak 2020

SHURA, DEK Türkiye Konuşmaları’nda “Türkiye’de İklim Değişikliği, Yeni Enerjiler ve Enerji Dönüşümü” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

15 Ocak  2020

SHURA, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın organize ettiği Enerjide Arama Buluşmalarında “Hidrojenin Türkiye Enerji Stratejisindeki Yeri” üzerine konuşmacı olarak katıldı.

14 Ocak 2020

SHURA Günder 4. Solarena etkinliğinde Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri”raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

11 Ocak  2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Abu Dabi’de düzenlenen IRENA’nın 10. Genel Kurul toplantısına enerji sektörünün karbonsuzlaşması ve yeşil hidrojen konularındaki tartışmalara katkıda bulunmak üzere katıldı.

02 Ocak 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinde HASAT projesi faz 2 toplantısı kapsamında, SHURA’nın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği “Dağıtık üretimin şebeke ve piyasa entegrasyonu” çalışması hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

24 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi,  Build Upon 2 projesinin danışma kurulu ikinci toplantısına katıldı.

20 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 20 Aralık 2019 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, “Türkiye’de Düşük Karbonlu Enerjiye Geçişte Teşvik, Destek ve Sübvansiyonlar” konulu sunum yaptı.

19 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 19 Aralık Perşembe günü “Türkiye’de Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak İçin Enerji Verimliliği Yol Haritası Çalışma Toplantısı”nı gerçekleştirdi. Toplantıda enerji verimliliği potansiyel, opsiyon ve yol haritasına dair gerçekleştirilen analiz sonuçları paydaşlarla paylaşıldı ve değerlendirildi.

19 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 19-20 Aralık tarihinde gerçekleşen 4. Pil Teknolojileri ve Enerji sistemleri çalıştayında, Pil ve Batarya Teknolojisindeki Gelişmeler konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

18 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 18 Aralık’ta İstanbul Karaköy’deki Minerva Han’da, “Türkiye Enerji Sektöründe Teşvik, Destek ve Sübvansiyonların Etkisi” konulu sunum ve panel düzenledi.

12 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi direktörü Değer Saygın Elektrik Üreticileri Derneğinde yeni yayımlanan raporu “Enerji ve Ulaştırma Sektörleri Dönüşümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü” hakkında tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

06 Aralık 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına (COP25) Türkiye enerji dönüşümünde inovasyon çalışmasıyla katıldı.

27 Kasım 2019

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ortaklığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle Ankara’daInnovation Dayetkinliğini gerçekleştirdi.

30-31 Kasım 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın UN Habitat’ın Rusya Ekaterinburg’da düzenlediği “Dünya Kentler Günü 2019” konferansı kapsamında “Kentsel Yenilenebilir Enerji Üretiminde Fırsatlar” başlıklı panele ve ayrıca “Kentsel Yenilenebilir Enerji Üretimi” konularında konuşmacı olarak katıldı.

18 Ekim 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin organize ettiği VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde “2030 Senaryosunda Türkiye’nin En Büyük Dağıtım Şebekelerinin Pilot Bölgelerinde Elektrikli Araçların Şebekeye Etki Analizleri” başlıklı oturumda konuşmacı olarak katılım sağladı.

18 Ekim 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi TMMOB MMO’nun düzenlediği V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi’nde yayınlanmak üzere olan Elektrikli Araçlar raporu hakkında tanıtım yaptı.

17 Ekim 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın IPFA Türkiye ve Çakmak Avukatlık Ortaklığı’nın düzenlediği “Yenilenebilir finansmanındaki zorluklar: YEKA projeleri ve 2020 sonrası görünüm” konulu panele açılış konuşmacısı olarak katıldı.

07-08 Ekim 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından Bangkok’ta düzenlenen 10. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişim için Enerji Forumuna konuşmacı olarak katıldı.

26 Eylül 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın IICEC (Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) tarafından düzenlenen Dr. Emre Gençer’in “Hızla Değişen Enerji Sisteminin İncelenmesi” başlıklı seminerine konuşmacı olarak katıldı.

28 Ağustos 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi TÜBİTAK MAM Enstitüsü ile birlikte batarya enerji depolama konusunda Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirdi.

26-28 Ağustos 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 26-28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen WESCE (World Energy Strategies Congress and Exhibition) Kongre ve Fuarında, Yenilenebilir Enerji Politika ve Stratejileri konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

20 Ağustos 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Ethno Village Čardaci’de Güneydoğu Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Eğitim ve Bilgi Merkezi tarafından organize edilen ve “Enerji ve İklim Planlama” başlıklı 15. Bölgesel Yaz Okulu’nda Türkiye’deki enerji dönüşüm tecrübelerinden öğrenilenler konusunda ders vermiştir.

08 Ağustos 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi “Elektrikli Taşıt Araçlarının, Elektrik Dağıtım Sistemine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı paydaş bilgilendirme toplantısını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte düzenledi. Toplantıya kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden olmak üzere 100 kişinin üzerinde katılım sağlandı.

30 Mayıs 2019

ICCI 2019’da “Finans ve Yatırımlar” başlıklı oturum SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman’ın moderatörlüğünde düzenlendi.

30 Mayıs 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ICCI 2019 kapsamında “Enerji Depolama Türkiye” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

29 Mayıs 2019

ICCI 2019 kapsamında SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Dr. Değer Saygın’ın moderatörlüğünde “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” konulu panel düzenledi.

28 Mayıs 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ICCI 2019 kapsamında Türk Alman Enerji Forumu’nda “Sector Coupling & Infrastructure” konulu Çalışma Grubu III’e “Sistem esnekliğini artırmak için gereken seçeneklerin maliyet ve faydaları” başlıklı sunumu ile katıldı.

20 Mayıs 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın 20 Mayıs tarihinde düzenlenen 3. Ilgaz Enerji Çalıştayı’nın “Anadolu’da Enerji” başlıklı panelinde ana konuşmacılardan biri olarak yer aldı.

8-9 Mayıs 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi EBRD’nin 8-9 Mayıs’ta gerçekleşen Annual Meeting 2019 toplantısında yer alan “Just Transition” adlı panele katıldı.

29 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman 29 Nisan’da düzenlenen 4. Enerji Tedariği Zirvesi’nde Enerji Piyasalarında Finansman başlıklı panele moderatör olarak katılmıştır. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

27 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Diretörü Dr. Değer Saygın 27 Nisan’da ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen Enerji Depolama Sistemleri Paneli’nde depolama sistemlerinde maliyet fayda ve boyut konulu bir sunum gerçekleştirdi.

26 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Diretörü Dr. Değer Saygın 25-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda (ICSG Istabul 2019) sunum gerçekleştirdi.

19 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın 19 Nisan’da düzenlenen EPDK’da (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) batarya depolama teknolojileri ile ilgili bir paydaş toplantısı düzenledi.

12 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın 12 Nisan’da düzenlenen 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda “Enerji verimliliğini bir kaynak olarak düşünmek, enerji verimliliğinin maliyet avantajı” başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

9-10 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 90 ülkeden 2000 kişinin üzerinde katılımcı ile  9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2019’a katılım gösterdi. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

5 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın 5 Nisan Cuma günü Solarex İstanbul 2019 kapsamında enerji depolama ve elektrikli araçlar ile ilgili oturumda sunum gerçekleştirdi.

5 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 4-6 Nisan tarihlerinde gerçeklen Solarex İstanbul 2019 fuarında bir panel organize etti, etkinlik programına buradan erişebilirsiniz.

3 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ELDER tarafından düzenlenen etkinlikte “Farkli Enerji Depolama Sistemleri Maliyet&Fayda Değerlendirmesi Ve Potansiyel Piyasaya Etkileri” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

2 Nisan 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın ICCT tarafından düzenlenen “Reducing emissions from passenger cars in Turkey” adlı etkinliğe “Transport sector transformation in Turkey: The role of electric mobility” başlıklı sunumu ile katılım gösterdi.

26 Mart 2019

Farklı açılardan enerji dönüşümü kapsamında özel sektörün rolünü değerlendirebilmek amacıyla SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Enerji Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı‘nı faklı sektörlerden katılımcılarla 26 Mart’ta gerçekleştirdi.

23 Mart 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, SUCOOL tarafından düzenlenen InnoEnergy Power Up programının Bootcamp adlı etkinliğinde “Enerji Dönüşümünde İnovasyonun Rolü” konulu sunumunu yaptı.

19 Mart 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın konuşmacı olarak yer aldığı, ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu tarafından 19 Mart tarihinde düzenlenen etkinlikte Türkiye’de eyenilenebilir enerji üzerine bir sunum yaptı.

21 Şubat 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Milli ve Bağımsız Enerji panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

21 Şubat 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından düzenlenen “Energy Talks” adlı etkinlik serisine21 Şubat’ta konuşmacı olarak katıldı.

13 Şubat 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Türkiye’de Enerji Dönüşümü: Yatırımlar ve Fırsatlar’ serisinin ikinci etkinliği  “Türkiye’nin enerji dönüşümünde kısa vadeli yatırımları hızlandırmak için uzun vadeli çözümler” BloombergNEF işbirliğiyle 13 Şubat’ta, İstanbul’da gerçekleşti.

29 Ocak 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, ODTÜ Mezunlar derneği tarafından 29 Aralık tarihinde düzenlenen etkinlikte sunum yaptı.

22 Ocak 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Türkiye’de Enerji Dönüşümü: Yatırımlar ve Fırsatlar” etkinlik serisinin ilki olarak ve OECD ile işbirliği içerisinde 22 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da “Düşük karbonlu ve dirençli bir geleceğe yatırım yapmak: Türkiye için fırsatlar” etkinliğini düzenledi. Etkinliğin özet raporuna buradan ulaşılabilir.

19 Aralık 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, Haliç Üniversitesi tarafından 19 Aralık tarihinde organize edilen seminerde “Türkiye Enerji Sektörünün Dönüşümü ve Yarattığı Fırsatlar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

8 Aralık 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Konseyi’nin 8 Aralık’ta düzenlediği İstanbul Söyleşileri etkinliğinde  “Türkiye’de Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

6 Aralık 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 6 Aralık tarihinde Katowice’de gerçekleşen COP24 etkinliğinin Turksih Pavilion’unda Avrupa İklim Fonu (ECF), İstanbul Politikalar Merkezi, New Climate Institute ve 2050 Pathways Project ile birlikte özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

29-30 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, SolarTR 2018 tarafından 29-30 Kasım tarihlerinde organize edilen SolarTR Danışma Kurulu’nda yer aldı. Değer Sayın aynı zamanda toplantının açılış konuşmacılarından birisiydi.

24 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurulu Başkanı Sn. Selahattin Hakman, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin 24 Kasım’da düzenlediği İstanbul Söyleşileri etkinliğinde “Türkiye’de Enerji Dönüşümü” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

22 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın SKD’nin (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) 22 Kasım tarihinde düzenlenen Karbon Piyasaları Semineri’nde “İklim Değişikliği Ekseninde Karbon Piyasaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

22 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın EGD’nin (Ekonomi Gazetecileri Derneği) 22 Kasım tarihinde düzenlediği X. Küresel Isınma Kurultayı’na konuşmacı olarak katıldı.

13-14 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın KalDer’in (Türkiye Kalite Derneği) 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlediği “Sürdürülebilir Ortak Gelecek” etkinliğinin “Enerji’de Neredeyiz” oturumunda moderatör olarak görev aldı.

8 Kasım 2018

Yael Taranto 8 Kasım’da ATA Insights tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji” webinar etkinliğinde yenilenebilir enerji pazarının gelişimi ve uluslararası yatırımcılar için fırsatlar konulu sunum yaptı.

5-6 Kasım 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi TÜREB’in (Türkiye Rüzgâr Enerjileri Birliği) 5-6 Kasım tarihlerinde düzenlediği 7. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’ne katıldı.

25-26 Ekim 2018

SHURA Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı ÇEKÜL tarafından 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Yerel Yönetimler Için Doğa Dostu Kent Yaklaşımları” seminerine eğitmen katıldı. Seminer, kentlerdeki enerji dönüşümünü sağlama, su ve atık sistemlerinin dayanıklılığını artırma stratejilerine odaklanıyor.

26 Ekim 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Alman-Türk Enerji Forumu tarafından 26 Ekim tarihinde düzenlenen, Alman ve Türk hükümet yetkililerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve çok sayıda düşünce kuruluşunun bir araya geldiği ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şekebe entegrasyonu ve enerji piyasalarının tartışıldığı foruma katıldı. Ayrıca foruma Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Almanya Enerji Bakanı da katıldı.

24 Ekim 2018

SHURA Solarbaba’nın 24 Ekim tarihinde İzmir’de düzenlediği, elektrik üreticilerini, STK ve kanaat önderlerinini bir araya getiren Solarvizyon etkinliğine katıldı. Etkinlik enerji dönüşümünde yeni trendleri, güneş enerjisinin geleceğini, teknolojiyi ve yeni iş modellerini içeriyor.

24 Ekim 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin de stratejik ortağı olduğu, WRI tarafından 24 Ekim Çarşamba günü düzenlenen 6. Yaşanılabilir Şehirler Sempozyumu’na moderatör olarak katıldı.

9-10 Ekim 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle 9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde iki önemli etkinlik düzenledi.

2 Ekim 2018

Dr. Değer Saygın, GÜNDER’in 2 Ekim tarihinde düzenlediği “Sektörün Sürdürülebilirliğini Sağlamak” etkinliğine açılış konuşmacısı olarak katıldı.

28 Eylül 2018

Dr. Değer Saygın, Cenevre Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Enerji Bölümü’nde 28 Eylül tarihinde “Türkiye’de enerji” konusunda bir ders verdi.

27 Eylül 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, UNECE’nin (United Nations Economic Commission for Europe) 27 Eyül tarihinde Cenevre’de düzenlediği 27th Session of the Committee on Sustainable Energy organizasyonunun “Deep Transformation of the Energy System through Electricity“ özel oturumunda “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

5-7 Eylül 2018

Dr. Değer Saygın, IRENA’nın (International Renewable Energy Agency) 5-7 Eylül tarihleri arasında Bonn’da düzenlediği Innovation Week 2018 organizasyonunun “Electrification of Heat” özel oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

10 Temmuz 2018

Değer Saygın, 10 Temmuz’da AHK Türkiye (Die Deutsch-Türkisch Industrie und Handelskammer) Enerji Çalışma Grubu’na “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

29 Haziran 2018

SHURA Enerji Dönüşmü Merkezi, Avrupa Komisyonu’nun Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Birliği (ENTSO-E) ile 29 Haziran tarihinde Brüksel’de “Sistem Entegrasyonu Çalıştayı” düzenledi.

29 Haziran 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Avrupa Komisyonu’nun DG ENER ve DG NEAR kurumları ile 29 Haziran tarihinde Brüksel’de “Sistem Entegrasyonu Çalıştayı” düzenledi.

28 Haziran 2018

Değer Saygın, 28 Haziran tarihinde Gent şehrinde düzenlenen ECF (European Climate Foundation) seminerinde ki “Innovation” özel oturumunda “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

27 Haziran 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, CAN Europe (Climate Action Network Europe) ile birlikte 27 Haziran günü 13.00-14.00 (Türkiye saati) saatleri arasında “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” konulu web semineri gerçekleştirdi.

26 Haziran 2018

Değer Saygın, “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı”  raporunun Avrupa Tanıtım Turu’nun bir parçası olarak OECD Environment Division ve IEA System Integration Division kurumları ile 26 Haziran tarihinde Paris’te toplantılar gerçekleştirdi.

21 Haziran 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 21 Haziran’da “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı”  raporu Tanıtım Turu’nun Özel Sektör ayağı olan, “Paydaş Danışma Toplantısı” düzenledi. Toplantı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

20 Haziran 2018

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 20 Haziran’da “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı”  raporu Tanıtım Turu’nun Sivil Toplum ayağı olan, “Paydaş Danışma Toplantısı” düzenledi. Toplantı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

10 Mayıs 2018

10 Mayıs 2018’de SHURA, GÜNDER tarafından Ankara’da düzenlenen Güneş Yol Haritası Çalıştayı’na katıldı. Dr. Değer Saygın SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin yeni şebeke çalışması ve güneş piyasalarıyla ilgili uluslararası en iyi uygulama örneklerini sundu.

9 Mayıs 2018

9 Mayıs 2018’de SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi resmi açılışını İstanbul’da gerçekleştirdi. Açılışta, SHURA ilk çalışması olan “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı” adlı raporun da lansmanını gerçekleştirdi.

5 Mayıs 2018

5 Mayıs 2018’de, Dr. Değer Saygın mentorlarından biri olduğu, Sabancı Üniversitsi SUCOOL InnoEnergy PowerUp Bootcamp’e katıldı.

24 Nisan 2018

24 Nisan 2018’de, SHURA Yeşil Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Sekizinci Yeşil Ekonomi Konferansı’na katıldı. Dr. Değer Saygın “Türkiye’de Yenilenebilir Elektrik Üretim Teknolojilerinde 2026’ya Kadar Yatırım Potansiyeli” sunumu yaptı.

19 Nisan 2018

19 Nisan 2018’de, SHURA Agora Energiewende tarafından düzenlenen Yenilenebilir Odaklı Elektrik Sistemlerinde Sistem Güvenirliliği Çalıştayı’na katıldı. Dr. Değer Saygın “Türkiye’de Şebekenin Rüzgar ve Güneş Enerjisini Entegre Etme Kabiliyetininin Değerlendirmesi” sunumu yaptı.

30 Mart 2018

30 Mart 2018’de SHURA, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’na katıldı. Dr. Değer Saygın “Enerji Dönüşümü ve Enerji Verimliliğinde Yeni İş Modelleri” başlıklı sunumu yaptı.